ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.เชียงใหม่ เขต5
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :รร.บ้านห้วยหล่อดูก
หัวข้อข่าว : รร.บ้านห้วยหล่อดูก ถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6

     ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก ได้ดำเนินกิจกรรมการประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายราชสดุดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดคณะลูกเสือแห่งชาติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตุงลอย
หัวข้อข่าว : การทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านตุงลอย

     คณะกรรมการดำเนินงานการคุมสอบ การอ่านออกเขียนได้ ตามคำสั่งของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ได้มาประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในด้านการอ่านออกเขียนได้ ณ โรงเรียนบ้านตุงลอย โดยทำการประเมินสมรรถนะนักเรียนทั้ง 3 ด้าน คือ อ่านออก อ่านรู้เรื่อง และเขียนได้ เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพนักเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
หัวข้อข่าว : เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ

     วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2559 ทางโรงเรียนบ้านตาลเหนือได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ แสดงผลงานของคณะครูและนักเรียน ในปีการศึกษา 2558 โดยมีนายณัทฐ์รัชกร ศิริปิยวโรดม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๕ เป็นประธานเปิดงาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตุงลอย
หัวข้อข่าว : กลุ่มลูกเสือโรงเรียนบ้านตุงลอยได้จัดพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6

     25 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มลูกเสือโรงเรียนบ้านตุงลอยได้จัดพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านตุงลอยเป็นประธานในพิธี และในโอกาสนี้ประธานในพิธีได้มอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกิ่วลม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านกิ่วลม รับทุนการศึกษา

     ด้วยความอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาทวัดบ้านกิ่วลม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่งูด
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านแม่งูดจัดกิจกรรมเดินขบวนต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาและกิจกรรมวันสุนทรภู่

     โรงเรียนบ้านแม่งูดจัดกิจกรรมเดินขบวนต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาและกิจกรรมวันสุนทรภู่ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 บริเวณหมู่บ้านแม่งูดและหมู่บ้านห้วยหินดำ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเตียนอาง (น.ส.กณิษฐา สุภาศรี)
หัวข้อข่าว : การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

     วันนี้โรงเรียนบ้านเตียนอางได้จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1/2558 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและแจ้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเตียนอาง (น.ส.กณิษฐา สุภาศรี)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

     วันนี้นักเรียนทุกคน ร่วมกันเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชน และร่วมกันคว่ำกะลา ภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นสาเหตุของไข้เลือดออก ในชื่อกิจกรรม"ชุมชนปลอดภัย ไร้พิษยุงลาย"......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแควมะกอก
หัวข้อข่าว : นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้

     นำนักเรียนชั้น ม.1-3 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตุงลอย
หัวข้อข่าว : ตัวแทนข้าราชการครูเข้ารับโล่ เชิดชูเกียรติระดับดีเด่น "สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข"

     27 กุมภาพันธ์ 2558 ตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านตุงลอย ได้เดินทางไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีฯ โรงพยาบาลศิริราช และในโอกาสนี้ได้เข้ารับโล่ เชิดชูเกียรติระดับดีเด่น "สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข" ประจำปี 2556 จากกระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร. สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
หัวข้อข่าว : การอบรมความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการอนุรักษ์สมุนไพรล้านนา

     โรงเรียนบ้านบ่อหลวงได้จัดกิจกรรมการอบรมความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการอนุรักษ์สมุนไพรล้านนา สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อหลวง ในระดับชั้น ป.4-ม.3 ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์2558โดยวิทยากรจากศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการอนุรักษ์และใข้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558 นักเรียนได้รับความรู้ด้านพฤกษเคมีเบื้องต้นและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้าน รวมถึงมีความสนุกสนานกับการลงมือปฏิบัติจริงในกิจกรรมต่างๆที่หลากหลาย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :kanittha(เตียนอาง)
หัวข้อข่าว : การเผยแพร่ศาสนา

     "หนีห่าว" สวัสดีค่ะ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านนี้ โรงเรียนมีโอกาสได้ต้อนรับคณะจากประเทศสิงคโปร์ ที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรม งานนี้ นักเรียนร่วมร้องเพลงอย่างสนุกสนาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแควมะกอก
หัวข้อข่าว : งานวันเด็กโรงเรียนบ้านแควมะกอก

     โรงเรียนบ้านแควมะกอกร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลฮอดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 7 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
หัวข้อข่าว : คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อหลวงนำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าฯถวายและลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

     นายกิตติยพันธ์ ปันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหลวง นำคณะครูและตัวแทนสภานักเรียนนำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าฯถวายและลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ. โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ ในวันที่ 7 มกราคม 2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 7 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อหลวงเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558

     เด็กชายภิรมย์พร โจเรือน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ร่วมกิจกรรมการนำเด็กและเยาวชนดีเด่น และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และรับโล่ประเภทเด็กดีเด่น ในวันที่ 7 มกราคม 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
T.0-5346-1089 Fax.0-5346-1627 ict_cma5@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพท.เชียงราย เขต 1