ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.เชียงใหม่ เขต5
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 25 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1  ครั้ง


วันพุธที่ 7 มกราคม 2558
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อหลวงเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558

          เด็กชายภิรมย์พร โจเรือน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ร่วมกิจกรรมการนำเด็กและเยาวชนดีเด่น และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และรับโล่ประเภทเด็กดีเด่น ในวันที่ 7 มกราคม 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
T.0-5346-1089 Fax.0-5346-1627 ict_cma5@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพท.เชียงราย เขต 1