ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.เชียงใหม่ เขต5
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 33 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1  ครั้ง


วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
หัวข้อข่าว : การอบรมความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการอนุรักษ์สมุนไพรล้านนา

          โรงเรียนบ้านบ่อหลวงได้จัดกิจกรรมการอบรมความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการอนุรักษ์สมุนไพรล้านนา สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อหลวง ในระดับชั้น ป.4-ม.3 ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์2558โดยวิทยากรจากศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการอนุรักษ์และใข้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558 นักเรียนได้รับความรู้ด้านพฤกษเคมีเบื้องต้นและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้าน รวมถึงมีความสนุกสนานกับการลงมือปฏิบัติจริงในกิจกรรมต่างๆที่หลากหลาย

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
T.0-5346-1089 Fax.0-5346-1627 ict_cma5@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพท.เชียงราย เขต 1