ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.เชียงใหม่ เขต5
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 22 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4
หัวข้อข่าว : ร่วมมือกันทำสนามBBl

     โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 นำโดยผอคณะครูนักเรียนร่วมมือกันทำสนามBBl เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ด้วยการจัด สนาม BBL เพื่อให้เด็กได้มาประลองกำลัง และเกิดความสนุกสนาน ไปพร้อมกับการพัฒนาสมองของตน ในทุกๆ เช้า อากาศแจ่มใส คุณครูแต่ละระดับชั้น จะพานักเรียนตัวน้อยๆ มาออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งของร่างกายไปพร้อมๆกับการพัฒนาสมอง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : Cleaning Day

     นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียง ร่วมกันพัฒนาโรงเรียน เพื่อรักษาความสะอาด ดูแลสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ร่วมกัน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเตียนอาง (น.ส.กณิษฐา สุภาศรี)
หัวข้อข่าว : สถานศึกษาพอเพียง

     โรงเรียนบ้านเตียนอาง รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงจากคณะกรรมการ นำโดยนายสมโภชน์ ศรีชะนา รองผอ.สพป.เชียงใหม่ 5 เมื่อวันอังคาร ที่ 2 ตุลาคม ที่ผ่านมา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเตียนอาง (น.ส.กณิษฐา สุภาศรี)
หัวข้อข่าว : สัมพันธ์ชุมชน ร่วมงานสลากภัตร

     เมื่อวันเสาร์ ที่ 28 กันยายน ที่ผ่านมา คณะครูโรงเรียนบ้านเตียนอางทุกคน เป็นเจ้าภาพโรงทานขนมจีน เนื่องในงานสลากภัตรที่หมู่บ้านเตียนอาง งานนี้ทุกคนอยู่ร่วมทำบุญด้วยกันและอิ่มบุญไปตามๆกัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนศษูนย์อยพแปลง 4 รับการประเมินหลักเศรษฐกิจพอเพียง

     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม 2556 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนนายกัลปพัฒน์ โกวรรณ์คณะครูและนักเรียน ร่วมกันต้อนรับคณะจากเขตพืีนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 ที่มาประเมิน การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง และได้เยียมชมสวนเกษตร การปลูกผัก การเลี้ยงไก่ เลี้ยงกบเลี้ยงปลา ของนักเรียนในแต่ละชั้นเรียน และชมผลผลิตที่นำมาจำหน่ายในงานครี้งนี้ด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกิ่วลม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านกิ่วลมจัดงาน กาดการศึกษา สู่สายตาชุมชน ปี 56

     ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกิ่วลม ร่วมกันจัดกิจกรรม "กาดการศึกษา สู่สายตาชุมชน " ภาคเรียนที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 โดยได้รับความร่วมมือ เยี่ยมชม จากชุมชนเป็นอย่างดี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการเขต สพป. เขต 5 ออกประเมินนักเรียนพักนอน โรงเรียนบ้านยางเปียง

     คณะกรรมการเขต สพป. เขต 5 ออกประเมินนักเรียนพักนอน โรงเรียนบ้านยางเปียง ให้การตรวจเยี่ยมและประเมินสภาพ 5 ส ของนักเรียนพักนอน โรงเรียนบ้านยางเปียง ได้รับคำแนะนำและการประเมินพักนอน จากคณะกรรมการเป็นอย่างดี เพื่อให้การทำกิจกรรมนักเรียนพักนอนมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง ต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : งานรับใบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย )

     วันที่ 25 กันยายน 2556 นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียงรับใบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย ) ที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : พระมหาวิโรจน์ ธนุตัน มอบรางวัลการแข่งขันวอลเลย์ ฟุตบอล แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียง

     วันนี้ พระมหาวิโรจน์ ธนุตัน มอบรางวัลการแข่งขันวอลเลย์ ฟุตบอล แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียง โดยมอบให้ว่าที่ร้อยตรีวัตร สุขใจ มอบรางวัลแก่นักเรียน ขอขอบพระคุณท่าน มา ณที่นี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการ คณะครู โรงเรียนบ้านยางเปียงมาร่วมงานเกษียณ ผอ.สายัณห์ จันทรมานนท์ ผอ.โรงเรียนบ้านหลวง

     วันที่ 30 กันยายน 2556 ที่ผ่าน มา ผู้อำนวยการ คณะครู โรงเรียนบ้านยางเปียงมาร่วมงานเกษียณ ผอ.สายัณห์ จันทรมานนท์ ผอ.โรงเรียนบ้านหลวง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : คณะครูและนักเรียนร่วมงานตานก๋วยสลากวัดบ้านยางเปียง

     วันที่ 27 กันยายน 2556 คณะครูและนักเรียนร่วมงานตานก๋วยสลากวัดบ้านยางเปียงเพื่อเป็นการทำบุญร่วมกัน พร้อมร่วมกิจกรรมแข่งกีฬาหมูบ้านร่วมกับชุมชน แข่งกีฬาฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนและชุมชน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำพันธ์ไก่ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียง

     วันที่ 26 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำพันธ์ไก่มามอบให้นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียง ทางเราขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนให้ข้อมูลพันธ์ไก่กับนักเรียน และมอบพันธุ์ไก่เพื่อเป็นฐานเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเตียนอาง
หัวข้อข่าว : โครงการค่ายอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด

     นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 โรงเรียนบ้านเตียนอาง ได้เข้าร่วมอบรม เยาวชนป้องกันยาเสพติด ที่เทศบาลตำบลบ่อหลวง เมื่อวันที่ 24-25 ก.ย.56 ที่ผ่านมา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเตียนอาง
หัวข้อข่าว : วิชาชาวค่าย บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     กลิ่นไอ...บ้านนาเตียนอางตลบอบอวนไปทั้งโรงเรียน เมื่อลูกเสือ เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ได้รับโจทย์ปัญหาจากผู้กำกับ ว่าถ้านักเรียนหลงป่า นักเรียนจะสามารถนำความรู้วิชาชาวค่ายมาปรับใช้อย่างไร เพื่อให้ชีวิตอยู่รอด ปรากฎว่า มีเมนูอาหารที่คาดไม่ถึงหลายรายการ เช่น น้ำพริกด้วง น้ำพริกกระรอก หนูย่าง น้ำพริกเขียด ฯ ซึ่งวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหาร สดๆๆ ไม่มีสารเจือปน งานนี้ผู้กำกับชิมจนอิ่มตามๆ กัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเตียนอาง
หัวข้อข่าว : อาเซียน รวมใจ ใฝ่เรียนรู้ คู่พอเพียง

     "ซารามัต เซียง" สวัสดีค่ะ เป็นคำทักทายของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 ก.ย. ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านเตียนอาง เต็มไปด้วยนักท่องเทียวในกลุ่มประเทศอาเซียน มีเสียงการทักทายกันเป็นภาษาของประเทศต่างๆ เนื่องจากโรงเรียนได้จัดกิจกรรมอาเซียน รวมใจ ใฝ่เรียนรู้ คู่พอเพียง งานนี้นักเรียนเตียนอางได้รู้จักการทักทายกันด้วยภาษาต่างๆ อย่างสนุกสนานเชียว...ค่ะ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 11/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
T.0-5346-1089 Fax.0-5346-1627 ict_cma5@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพท.เชียงราย เขต 1