ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.เชียงใหม่ เขต5
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 36 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเตียนอาง
หัวข้อข่าว : โครงการสวดสรภัญญะ ฉลอง 100 ปี พระสังฆราชฯ

     เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ที่ผ่านมานั้น โรงเรียนบ้านเตียนอางได้นำนักเรียนชั้น ม.3 เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาธรรมมะ ร้องเพลง และสวดทำนองสรภัญญะ ที่เทศบาลตำบลบ่อหลวง งานนี้นักเรียนคว้ารางวัลมาได้หลายรายการ .... น่าภาคภูมิใจที่สุด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง พานักเรียนทัศนศึกษา

     เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านแม่ลานหลวงและสาขาดอยซางได้พานักเรียนไปทัศนศึกาษาที่ สวนสัตว์เชียงใหม่ และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 กันยายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่สะนาม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านแม่สะนามร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับ เขตพืนที่

      ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สะนามได้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 63 ปี 2556 จำนวน 2 รายการ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 กันยายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหางดง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหางดงทำบุญสลากภัต...............

     โรงเรียนบ้านหางดงทำบุญสลากภัต...............วันนี้ (๑๘ ก.ย.๒๕๕๖) เวลา ๐๙.๓๙ น. ผอ.ขัตติยะ ไวยกุล นำคณะครูและนักเรียน ไปร่วมทำบุญสลากภัตตามประเพณีบ้านหางดง ณ วัดหางดง โดยมี ท่านพระครูสีลขันธ์สังวร เจ้าอาวาสวัดหางดง เจ้าคณะตำบลหางดง เป็นองค์รับ ได้บุญมาฝากทุกท่านแต่เช้าเชียวค่ะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 กันยายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแปลง5
หัวข้อข่าว : แปลง5 ร่วมงาน Big Cleaning Days

     ทางโรงเรียนบ้านแปลง5 อ.ดอยเต่า นำทีมโดยท่านผอ.ภูมิไพรัตน์ อนุพันธ์ ร่วมกับนายอำเภอดอยเต่า เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและสาธารณสุขของอำเภอดอยเต่า รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรณรงค์ทำความสะอาดต่อต้านโรคไข้เลือดออก โดยถือว่าวันนี้เป็นวัน Big Cleaning Days ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกิ่วลม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านกิ่วลมอบรม อย.น้อย

     โรงเรียนบ้านกิ่วลมจัดกิจกรรมอบรมตามโครงการแกนนำนักเรียนกิ่วลมร่วมใจห่างไกลฟันผุ ในวันที่ 12 กันยายน 2556 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อพะแวน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

     นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียงร่วมงานแข่งขัน การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่โรงเรียนท่าข้าม วังลุง ผลการแข่งขัน นักเรียนได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค หลายรายการคือ การแข่งขันโครงงานคุณธรรม มัธยมต้น การแข่งขันลูกเสือสามัญ การแข่งขันเรียงความ มัธยมต้น การแข่งขันภาพปะติด มธยมต้น ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : การใช้สื่อการสอนจากคณะศึกษาศาสตร์

     โรงเรียนบ้านยางเปียงได้รับสื่อการเรียนการสอนจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้มีการนำสื่อการสอนมาใช้ในวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : ธรรมะสัญจร วัดบ้านยางเปียง

     วัดบ้านยางเปียงได้จัดธรรมะสัญจร ร่วมกับหมู่บ้านในอำเภออมก๋อย เพื่อรับฟังธรรมะ และฝึกปฏิบัติ โดยมีชุมชน นักเรียน ร่วมกันทำกิจกรรม ฝึกสมาธิ เดินจงกรม และฟังธรรม ข้อปฏิบัติ ประพฤติตนให้เป็นคนดี จาก คณะเจ้าอาวาสจากหมู่บ้านต่างๆ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : ศุภนิมิต นำหนังสือน่าอ่าน แจกให้นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียง

     วันพุธที่ 4 กันยายน 2556 ศุภนิมิตร นำหนังสือน่าอ่าน แจกให้นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียง โดยเป็นหนังสือน่าอ่านที่ให้ทักษะ การคิด การใช้ีชีวิต ขอขอบคุณ ศุภนิมิตร ที่เห็นคุณค่าการอ่าน และมอบหนังสือให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 กันยายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหางดง
หัวข้อข่าว : นักเรียน รร.บ้านหางดง ซ้อมกิจกรรมที่เป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายฯ................

     นักเรียน รร.บ้านหางดง ซ้อมกิจกรรมที่เป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายฯ................วันนี้(๔ ก.ย.๒๕๕๖) เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประถมศึกษาปีที่ ๖ "น้องฟิล์ม" นักเรียนชั้นประถมปีที่ ๖ รร.บ้านหางดง เจ้าของ เหรียญทอง ระดับชาติ อันดับที่ ๔ กิจกรรมวาดภาพระบายสีเด็กพิเศษเรียนร่วม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ เมืองทองธานี ซึ่งปีนี้ได้เป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายเมืองฮอด และจะได้ผ่านไปแข่งขันระดับภาคที่ จ.เพชรบูรณ์ ฝึกซ้อมวาดภาพอย่างขมักเขม้น ไม่ประมาท วาดได้ดีวันดีคืน เป็นที่พอใจของครูผู้ฝึกส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 3 กันยายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหางดง
หัวข้อข่าว : นักเรียน รร.บ้านหางดง ซ้อมกิจกรรมที่เป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายฯ................

     นักเรียน รร.บ้านหางดง ซ้อมกิจกรรมที่เป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายฯ................วันนี้ (๓ ก.ย.๒๕๕๖) เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องอนุบาล "น้องกอย" นร.ชั้นอนุบาล ๒ ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายเมืองฮอด กิจกรรมเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย ซ้อมโชว์ให้เพื่อนๆ ครู และ ผอ.ขัตติยะ ไวยกุล ชมเพื่อติชม ผอ.บอกให้เล่าเสียงดัง ฟังชัด อักขระต้องเป๊ะ ท่าทางต้องต่อเนื่องลื่นไหล วันนี้หงอยไปนิด คงไม่ค่อยสบาย ถึงวันแข่งไม่มีปัญหาแน่นอน น้องกอยบอกสู้ๆ อยากไปเพชรบูรณ์ และ เมืองทอง ค่ะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 3 กันยายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านตาลเหนือ ได้รับการคัดกรองสารเสพติดในโรงเรียน

     โรงเรียนบ้านตาลเหนือ ได้รับการคัดกรองสารเสพติดในโรงเรียน ตามนโยบายโรงเรียนสีขาว จาก อส. กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาล ผลปรากฏว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านตาลเหนือปลอดสารเสพติด 100% เป็นโรงเรียนสีขาว ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 3 กันยายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรีียนบ้านยางเปียงเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม

     คณะครูโรงเรีียนบ้านยางเปียงเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระหว่างวันที่ 10 -11 กันยายน 2556......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : คณะผู้ทรงคุณวุฒิ สพป เชียงใหม่ เขต 5ออกตรวจเยี่ยม การประกวดส้วมสุขสันต์

     คณะผู้ทรงคุณวุฒิ สพป เชียงใหม่ เขต 5ออกตรวจเยี่ยม การประกวดส้วมสุขสันต์ โดยได้เดินรอบบริเวณ โรงเรียน ตรวจเยี่ยม สภาพความเป็นอยู่ของโรงเรียน ตึกนักเรียนพักนอน ห้องน้ำ ห้องเรียน และร่วมพบปะพูดคุย กับ คณะครูโรงเรียนบ้านยางเปียง และให้ข้อเสนอแนะการจัดสภาพแวดล้อมห้องน้ำ ให้ถูกสุขลักษณะ รวมถึงข้อราชการต่างๆ ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
T.0-5346-1089 Fax.0-5346-1627 ict_cma5@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพท.เชียงราย เขต 1