ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.เชียงใหม่ เขต5
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 27 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :บ้านนาฟ่อน
หัวข้อข่าว : สถานศึกษาสีขาว

     โรงเรียนบ้านนาฟ่อน ร่่วมกับ สพป.ชม.เขต.5 ,อำเภอฮอด และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฟ่อน ร่วมรณรงค์ให้ความรู้พิษภัยเรื่องยาเสพติด โทษต่อสุขภาพ ,สังคม พร้อมสร้างความมั่นใจตรวจปัสสวะ เพื่อตรวจสารเสพติด ผลปรากฎว่า โรงเรียนบ้านนาฟ่อนเป็นสถานศึกษาสีขาว 100 % ไม่มีนักเรียนเสพหรือติดยาเสพติด ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :บ้านเกาะหลวง
หัวข้อข่าว : ผอ.รร.บ้านเกาะหลวงมอบเงินรางวัลสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้เกาะหลวงเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ไปแข่งขันระดับภาคเหนือ

     "การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๖ จังหวัดเชียงใหม่ ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ว่าที่ ร.ต.ชูชาติ โพโสลี ผอ.โรงเรียนบ้านเกาะหลวง ได้มอบเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปแข่งขันระดับภาคเหนือ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :บ้านเกาะหลวง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเกาะหลวงส่งประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ชิงถ้วยพระราชทานฯเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่แข่งขันระดับภาค

     โรงเรียนบ้านเกาะหลวง ได้ส่งสิ่งประดิษฐิ์จากเศษวัสดุเหลือใช้เข้าแข่งขัน "การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๖ จังหวัดเชียงใหม่ ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับรางวัลเงินรางวัล และวุฒิบัติ จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผลงานสิ่งประดิษฐ์จากการฝึกสอนของอาจารย์สว่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่โถวิทยาคม
หัวข้อข่าว : อบรมให้ความรู้ยาเสพติด

     ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอฮอด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี และ รพ. สต.แม่โถ ให้ความรู้เกี่ยวยาเสพติดกับนักเรียนชั้นมัธยมทุกคน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ณ โรงอาหารโรงเรียนแม่โถวิทยาคม ขอขอบคุณหน่วยงานที่ได้ให้ความรู้ในครั้งนี้ค่ะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหางดง
หัวข้อข่าว : รร.บ้านหางดงได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี..................

     รร.บ้านหางดงได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี..................มีผู้ใหญ่ใจดีมอบของให้กับนักเรียน รร.บ้านหางดง ดังนี้ ๑. วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ คุณจุฬาลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ (เพื่อน ผอ.ขัตติยะ ไวยกุล สมัยเรียน ป.โท เทคโนฯกศ.มช.ปี ๒๗) มอบดิกชั่นนารีฉบับกระเป๋าให้กับนักเรียน ป.๔-๖ ทุกคน (ส่งทางพัสดุไปรษณีย์มาให้) ๒. วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ คุณเกศินี kat มอบยาหม่องและยากันยุงสมุนไพร ให้กับคณะครูและนักเรียนทุกคน (ส่งผ่านทาง ผอ.อำไพ มณีวรรณ) ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองท่านเป็นอย่างสูง ไว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหางดง
หัวข้อข่าว : กลุ่มเครือข่ายฯเมืองฮอดจัดประชุมจัดทำข้อสอบ onet ป.๖ และ ม.๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖........

     กลุ่มเครือข่ายฯเมืองฮอดจัดประชุมจัดทำข้อสอบ onet ป.๖ และ ม.๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖........เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม รร.ชุมชนบ้านท่าข้าม กลุ่มเครือข่ายฯเมืองฮอด โดย ผอ.บรรจงศักดิ์ สมส่วน ประธานกลุ่มเครือข่ายฯจัดประชุมการจัดทำข้อสอบโอเน็ต ป.๖ และ ม.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ มี ศน.วรากุล ตุ่นเครือ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ที่ประชุมได้คัดเลือกคณะกรรมการออกข้อสอบในแต่ละกลุ่มสาระและระดับชั้นเป็นที่เรียบร้อย และจะนัดหมายกันออกข้อสอบส่ง ศน.ตามกำหนดต่อไป กลุ่มเครือข่ายฯเมือง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหางดง
หัวข้อข่าว : การอบรมเรื่องวิทยฐานะและการย้ายโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล........................

     การอบรมเรื่องวิทยฐานะและการย้ายโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล........................เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุม รร.ชุมชนบ้านท่าข้าม กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม.๕ นำโดย ท่านรองฯอุทิศ ขัติวงษ์ ผอ.ศิริกานดา คำดี คุณเปรม ศรีวิชัยลำพรรณ์ และคุณพิชิต ตุ่นติ๊บ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการย้ายและการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะให้แก่ข้าราชการครูของกลุ่มเครือข่ายฯเมืองฮอดและนาคอเรือ ผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจ ได้รับความรุ้ความเข้าในในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี ขอขอบคุณคณะวิทยากรจาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเตียนอาง
หัวข้อข่าว : สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์น้อย...

     โรงเรียนบ้านเตียนอางได้จัดสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ขึ้นใน วันที่ 19-23 สิงหาคม 2556 โดยได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 งานนี้ทุกคนที่ร่วมกิจกรรมได้รับรางวัลกันทั่วหน้าค่ะ.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเตียนอาง
หัวข้อข่าว : โครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติดและเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างถูกวิธี(ต่อ2)

     เจ้าหน้าที่ศูนย์รวมพลังเอาชนะยาเสพติด อ.ฮอด ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ่อหลวงและโรงพยาบาลฮอด ร่วมกันตรวจปัสสาวะนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 เพื่อหาสารเสพติดในร่างกาย ผลปรากฎว่า นักเรียนร้อยละ 100 ไม่พบสารเสพติดในร่างการย ถือว่าเป็นข่าวดีของโรงเรียน ที่เป็นโรงเรียนสีขาวจริงๆๆค่ะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง
หัวข้อข่าว : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว ให้แก่คระครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง

     เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการปลูกพืชผักสวนครัว แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระเทพรัตนราชสุดา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเตียนอาง
หัวข้อข่าว : โครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติดและเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างถูกวิธี(ต่อ)

     โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาฟ่อน ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา โดยนางวราภรณ์ จันทร์ต๊ะและคณะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเตียนอาง
หัวข้อข่าว : โครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติดและเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างถูกวิธี

     โรงเรียนบ้านเตียนอางได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลบ่อหลวง ในการจัดโครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติดเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างถูกวิธี โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ร.ต.ต.ปรีชา จันตาบุญ ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่โถวิทยาคม
หัวข้อข่าว : สัปดาห์วิทยาศาสตร์

     วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ฯ ได้ร่วมกันจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยมีการให้ความรู้ด้านต่างๆ ของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และการเล่นเกมส์ ซึ่งภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านตาลเหนือ จัดกิจรรมค่ายเยาวชน คนดีของแผ่นดิน

      โรงเรียนบ้านตาลเหนือ จัดกิจรรมค่ายเยาวชน คนดีของแผ่นดิน เพื่อเผยแพร่โครงการโรงเรียนสุจริต ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านตาลเหนือ ได้รับบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย

      โรงเรียนบ้านตาลเหนือ ได้รับบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยจำนวน 1 ราย คือ นายฉัตรชัย ปินตาเลิศ เอกภาษาอังกฤษ พร้อมรับรายงานเป็นที่เรียบร้อย ทางโรงเรียนบ้านตาลเหนือ ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 13/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
T.0-5346-1089 Fax.0-5346-1627 ict_cma5@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพท.เชียงราย เขต 1