ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.เชียงใหม่ เขต5
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 34 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเตียนอาง
หัวข้อข่าว : วันภาษาไทยแห่งชาติ

     "จะไม่ให้รักษ์ได้อย่างไร ภาษาไทยของเรา" โรงเรียนบ้านเตียนอางได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยใน วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน ดังนี้ การเต้นประกอบเพลง ท่องบทอาขยาน แสดงละคร และเกมสนุกๆ นักเรียนได้รับความรู้และความสุขอย่างเต็มเเปี่ยม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : แข่งขันทักษะวิชาการระดับเครือข่ายวันที่2

      โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร นำโดย นายบรรจง เผ่าต๊ะใจ ร่วมกับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาร่วมเข้าแข่งขันทักษะวิชาการระดับเครือข่าย ณ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันได้รับประสบการณืต่าง ๆ มากมาย อีกทั้งยังมีนักเรียนบางส่วนที่ได้เป็นตัวแทนก็จะได้เตรียมพร้อมอีกต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านบ่อหลวงได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสถานศึกษาร่วมใจการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2556

     โรงเรียนบ้านบ่อหลวงได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสถานศึกษาร่วมใจการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2556 และเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ในวันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัท จังหวัดเชียงใหม่ โยท่านผอ.กิตติยพันธ์ ปันแก้วและคณะครูและนักเรียนเป็นตัวแทนในการรับมอบรางวัล ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : แข่งขันทักษะวิชาการระดับเครือข่ายวันที่1

     โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร นำโดย นายบรรจง เผ่าต๊ะใจ ร่วมกับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษาร่วมเข้าแข่งขันทักษะวิชาการระดับเครือข่าย ณ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา โดยมีท่านอุทิศ ขัติวงค์รองผู้อำนวนการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 เป็นประธานในการเปิดงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับเครือข่าย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ต้านยาเสพติด โครงการโรงเรียนสีขาว

      โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร นำโดย นายบรรจง เผ่าต๊ะใจ ร่วมกับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-มัธยมศึกษาปีที่3เข้ารับการอบรมในกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ต้านยาเสพติด โครงการโรงเรียนสีขาว โดยมีคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านแอ่น และสถานีตำรวจภูธรอำเภอดอยเต่า พร้อมทั้งมีการสุ่มตรวจปัสวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อตรวจหาสารเสพติด ผลปรากฎว่าไม่พบสารเสพติดทุกรายที่ทำการสุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : ถวายเทียน

      โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร นำโดย นายบรรจง เผ่าต๊ะใจ ร่วมกับคณะครูและนักเรียนร่วมใจกันตกแต่งต้นเทียนเพื่อนำไปถวายวัดเนื่องในวันเข้าพรรษาตามพื้นที่ใกล้เคียงของชุมชนนักเรียนเป็นจำนวน 9 วัด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : กีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา

      โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร นำโดย นายบรรจง เผ่าต๊ะใจ ร่วมกับคณะครูนำนักเรียนยจากดรงเรียนที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากเครือข่ายการศึกษาอุดรพัฒนาการการศึกษาเข้าร่วมแข่งขันเพื่อขัดเลือกเป็นตัวแทนเขตการศึกษา ซึ่งได้ผ่านเป็นตัวแทน 2 รายการดังนี้ กรีฑาประเภท วิ่ง 200 เมตร หญิง และ วิ่ง 4x100 เมตร หญิง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : รับครูย้ายจากเชียงราย

      โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร นำโดย นายบรรจง เผ่าต๊ะใจ ร่วมกับคณะครูร่วมใจกันตอนรับคณะครูย้ายจำนวน 1 ท่าน คือ นางสาววราภรณ์ ปู่เดือน ค.ศ.1 เอกภาษาไทย จากโรงเรียนบ้านดอยช้าง จ.เชียงราย อย่างเป็นกันเอง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : รับครูย้าย

     โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร นำโดย นายบรรจง เผ่าต๊ะใจ ร่วมกับคณะครูร่วมใจกันตอนรับคณะครูย้ายจำนวน 2 ท่าน คือ นายธนพล ดอนชวนชม ครู ค.ศ.1 เอกประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านแม่สะแต อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และนางสาว ธนนารถ พงษ์นุช ค.ศ.1 เอกปฐมวัย จากโรงเรียนบ้านแม่อ่างข่าง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ อย่างเป็นกันเอง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : ส่งครูย้าย

     โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร นำโดย นายบรรจง เผ่าต๊ะใจ ร่วมกับคณะครูร่วมใจกันส่งครูมนต์ชัย รัตนวรรณี ตำหน่างครูค.ศ.1 ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงเรียนบ้านนาบวน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเขียงใหม่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมวันภาษาไทย

     โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลงได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาษาไทยไว้และในการจัดงานครั้งนี้ได้มีการแข่งขันทักษะต่างๆเช่นการตอบคำถามการแสดงละครพื้นบ้านการคัดลายมือและการแสดงบนเวที่ของแต่ละชั้นซึ่งนักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนานเป็นอย่างมาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า
หัวข้อข่าว : นักกีฬา ร.ร.ชุมชนบ้านดอยเต่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

     นักกีฬา ร.ร.ชุมชนบ้านดอยเต่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2556 ระดับจังหวัดเชียงใหม่ โดยรับมอบรางวัลจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารพลศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านตาลเหนือ เข้าร่วมประกวดกิจกรรมโครงการคุณธรรมระดับเขตพื้นที่

     โรงเรียนบ้านตาลเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการธนาคารออมสินกับโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม-จริยธรรม ระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2556......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :บ้านเกาะหลวง
หัวข้อข่าว : เด็กชายทวีพร ปู่แดง นักเรียนชั้น ป. ๖ โรงเรียนบ้านเกาะหลวง กัปตันทีมฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย รุ่น ๑๒ ปีนำทีมได้แช้มป์ "ไซตามะ คัพ" ณ ประเทศญี่ปุ่น

     เด็กชายทวีพร ปู่แดง นักเรียนชั้น ป.๖ โรงเรียนบ้านเกาะหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต ๕ ที่ได้รับการคัดตัวติดทีมฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุ ๑๒ ปี และเป็นกัปตันทีมนำทีมนักเตะเยาวชนทีมชาติไทย ลงสู้ศึก "ไซตามะ คัพ ๕๖" ณประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าชิงชนะเลิศกับทีม "โตเกียว"ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สนามไซตามะ สเตเดียม ประเทศญี่ปุ่น ในเวลาการแข่งขันเสมอกัน ๑:๑ จนต้องดวลจุดโทษ ทีมเยาวชนทีมชาติไทยสามารถชนะทีมโตเกียว ๕ : ๓ ทำให้ทีมเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุ ๑๒ ปี เป็นแช้มป์ "ไซตา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :บ้านเกาะหลวง
หัวข้อข่าว : ทีมวอลเล่ย์บอลโรงเรียนบ้านเกาะหลวงได้รองแชมป์"วิทยุการบินมินิวอลเล่ย์บอลปี ๒๕๕๖"

      ว่าที่ ร.ต.ชูชาติ โพโสลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะหลวง พร้อมด้วยผู้ฝึกสอนทีมวอลเล่ย์บอล นายนฤนาท ชาญพนา ได้นำนักกีฬาวอลเล่ย์บอลเข้าร่วมแข่งขันรายการ"วิทยุการบินมินิวอลเล่ย์บอล ๒๕๕๖ " ตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๒๗ ก.ค.๕๖ ที่ผ่านมา ในรอบชิงชนะเลิศทีมเกาะหลวง ได้เข้าชิงชนะเลิศกับทีมนักกีฬาวอลเล่ย์บอลโรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง ผลการแข่งขันทีมโรงเรียนชุมชนศรีจอมทองได้เป็นแชมป์และทีมโรงเรียนบ้านเกาะหลวงได้รองแชมป์ รับรางวัลและเงินรางวัลจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 16/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
T.0-5346-1089 Fax.0-5346-1627 ict_cma5@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพท.เชียงราย เขต 1