ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.เชียงใหม่ เขต5
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 20 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
หัวข้อข่าว : ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตองหญิง อายุไม่เกิน 12 ปี

     โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า ตัวแทนเครือข่ายอุดรพัฒนาการศึกษา ได้นำนักกีฬาเปตองหญิง อายุไม่เกิน 12 ปี คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ไปแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : คณะ ผู้ใหญ่ใจดี จากการแนะนำของอ.สุชาดา แสนใจอิ นำอาหารเสื้อผ้ามาบริจาคให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียง

     วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 คณะ ผู้ใหญ่ใจดี จากการแนะนำของอ.สุชาดา แสนใจอิ นำอาหารเสื้อผ้ามาบริจาคให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียง ร่วมถ่ายรูปและให้ของแก่นักเรียน ขอขอบคุณทุกท่านมา ณที่นี้ ค่ะ ^^......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : ตัวแทนนักเรียนร่วมแข่งขันกีฬาสพฐ ในระดับตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา

     ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียง คว้าแชมป์ กีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด ชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ และ คว้าถ้วยรางวัลที่ สอง ในรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และจะได้ไปแข่งขันในระดับจังหวัด ต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
หัวข้อข่าว : ยินดีต้อนรับครูใหม่

     โรงเรียนบ้านตาลเหนือ ได้รับย้ายครูใหม่ 1 ราย จาก สพป.น่าน เขต 2 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก ตำบลบ่อหยวก อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัดน่าน ได้แก่ คุณครูยศรินทร์ รัตนสมาหาร เอกอุตสหกรรมศึกษา ทางโรงเรียนบ้านตาลเหนือ และคณะกรรมการสถานศึกษา ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่โถวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ต้อนรับนักศึกษา

     ด้วยโรงเรียนแม่โถวิยาคม ได้ต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยพละ เชียงใหม่ ซึ่งได้มอบอุปกรณ์กีฬา จัดสอนเทคนิคการเล่นกีฬา และร่วมเล่นกีฬากับนักเรียนในโรงเรียน จึงขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านในครั้งนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่โถวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครอง

     วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ช่วงเช้า โรงเรียนแม่โถวิทยาคม ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 ณ โรงอาหาร นำโดย ผอ.สุดสาคร จันทะล่าม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่โถวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ประเมินโรงเรียนพักนอน

     โรงเรียนแม่โถวิทยาคม ได้รับการประเมินโรงเรียนหอพักนอน ตามโครงการให้โอกาสทางการศึกษาพัฒนาชีวิตนักเรียนพักนอน ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 นำโดย ผอ. สุรเชษฐ์ ชัยชาญ,ผอ.สุดสาคร จันทะล่าม,ผอ.เวทย์ วิรัศมี และ ผอ.โสภณ มาลารัตน์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังกอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังกองได้รับเกียรติจาก รพ.สต.บ่อพะแวน ตรวจสุขภาพนักเรียน

      โรงเรียนบ้านวังกองได้รับเกียรติจาก รพ.สต.บ่อพะแวน ตรวจสุขภาพนักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังกอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังกองได้รับการอบรมต่อต้านยาเสพติดจากครูแดร์

     โดย ร.ต.ต.ปรีชา จันตาบุญ ได้ให้เกียรติอบรม รณรงค์ ให้ความรู้การต่อต้านยาเสพติดให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวังกอง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังกอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังกองเปิดกองลูกเสือ ปีการศึกษา 2556

     โดยผู้บริหาร คณะครู และลูกเสือได้ดำเนินกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งเปิดกองลูกเสือโดย ผอ.สงกรานต์ จันทร์ต๊ะ และครูเอกลักษณ์ ตลอดจนการนำลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ให้กับโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังกอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังกองจัดกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย

     โรงเรียนบ้านวังกองได้จัดกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยผู้บริหาร ครูและนักเรียนชั้นอนุบาล และชั้น ป.1 ได้ร่วมกันทำการทดลอง ภูเขาไฟ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักวิทยาศาตร์น้อย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังกอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังกองจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม

     โรงเรียนบ้านวังกองร่วมกับเทศบาลตำบลบ่อหลวงจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดวังกอง โดยมีผู้บริหาร นายกสุรชาติ ผู้นำชุมชน คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมมือกันในการต่อต้านยาเสพติด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังกอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังกองจัดกกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

     โดย นายสงกรานต์ จันทร์ต๊ะ ผอ.โรงเรียนบ้านวังกอง ได้อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันที่ 26 มิถุนายน 2556......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง รับการประเมินคุณภาพหอพักนอนนักเรียน ระดับเครือข่าย

     โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง รับการประเมินโครงการนักเรียนพักนอน จากคณะกรรมการระดับกลุ่มเครือข่าย นำโดย ผู้อำนายการ สติ เลาสยาม ประธานกลุ่มเครือข่ายสุวรรณคีรีและคณะ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : โรงพยาบาลอมก๋อย ออกตรวจเยี่ยมสุขภาพฟัน นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียง

     โรงพยาบาลอมก๋อย ออกตรวจเยี่ยมสุขภาพฟัน นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียง โดยคุณหมอให้บริการตรวจฟัน อุดฟันผุ นักเรียนเป็นเวลา 3 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2556 ขอขอบคุณคุณหมอใจดีที่ให้ความใส่ใจคุณภาพฟันเด็กๆ โรงเรียนบ้านยางเปียงค่ะ ^^......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 19/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
T.0-5346-1089 Fax.0-5346-1627 ict_cma5@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพท.เชียงราย เขต 1