ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.เชียงใหม่ เขต5
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 8 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตุงลอย
หัวข้อข่าว : สำนักข่าว Sky News มอบโต๊ะเก้าอี้ให้กับโรงเรียนบ้านตุงลอย

     วันที่ 1 ธันวาคม 2557 นายวัลลพ ปุกยุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เป็นตัวแทนสำนักข่าว Sky News มอบโต๊ะเก้าอี้ให้กับโรงเรียนบ้านตุงลอย และบริจาคเงินส่วนตัวจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านตุงลอย โดยมีนายพิทักษ์ ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตุงลอย เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมคณะครูและกรรมการนักเรียนให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตุงลอย
หัวข้อข่าว : วันวชิราวุธ ราชสดุดี รัชกาลที่ 6

     25 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มลูกเสือโรงเรียนบ้านตุงลอย จัดพิธีราชสดุดี รัชกาลที่ 6 และแสดงความยินดีกับบุคลากรทางการลูกเสือที่พัฒนาตนเอง เข้าพิธีมอบประดับเครื่องหมายวูดแบตจ์ 2 ท่อน โดยว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ สินทร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตุงลอย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตุงลอย
หัวข้อข่าว : การอบรมเตรียมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุในสถานศึกษา

     วันที่ 1 ธันวาคม 2557 โรงพยาบาลอมก๋อยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตุงลอย ได้ดำเนินการอบรมนักเรียนแกนนำระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านตุงลอย จำนวน 110 คน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุในสถานศึกษา โดยมีคณะครูและกรรมการนักเรียนให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่สะนาม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านแม่สะนาม จัดพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6

      คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สะนาม จัดพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 โดย นางสุมาลี ปันกอง รักษาราชการ ผอ.รร.บ้านแม่สะนาม เป็นประธานในพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว
หัวข้อข่าว : งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว

     เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก ร่วมกับทางโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วได้จัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557มีกิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประกวดหนูน้อยนพมาศและกิจกรรมอื่นอีกมากมาย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : บำเพ็ญประโยชน์วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน ลูกเสือโรงเรียนบ้านยางเปียง

     ลูกเสือโรงเรียนบ้านยางเปียง บำเพ็ญประโยชน์วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน รอบๆ บริเวณชุมชนโดยการเก็บขยะ บำเพ็ญประโยชน์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : วันวชิราวุธ ราชสดุดี รัชกาลที่ 6 วันที่25 พฤศจิกายน คณะลูกเสือโรงเรียนบ้านยางเปียง

     ในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการไทยและ ลูกเสือไทย ซึ่งเป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย และลูกเสือโรงเรียนบ้านยางเปียงได้ถวายราชสดุดี โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเปียงเป็นผู้เปิดพิธี ร่วมกับคณะครู ลูกเสือโรงเรียนบ้านยางเปียง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 รับฟังการแนะแนวจาก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง :: ณ โรงเรียนยางเปา

     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 รับฟังการแนะแนวจาก คณะครูและศิษย์ปัจจุบัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง :: ณ โรงเรียนยางเปา ซึ่งมาให้แนวทางการศึกษาต่อ การเรียนระดับปวช และปวส สายอาชีพด้านการทำอัญมณี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหม้อ
หัวข้อข่าว : ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังหม้อ สพป ชม 5

      ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ทางโรงเรียนบ้านวังหม้อ สพป ชม 5 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ประธานฝ่ายน้ำ ประธานแม่บ้าน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ทุกคน ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริม ช่วยเหลือพัฒนการศึกษาของโรงเรียนบ้านวังหม้อด้วยดีมาตลอด ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :บ้านหางดง
หัวข้อข่าว : งานมุทิตาจิตคุณครูดาวสวรรค์ เทพาคำ

     งานมุทิตาจิตคุณครูดาวสวรรค์ เทพาคำ........วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๑๙ น. - ๑๑.๔๙ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหางดง ผอ.ขัตติยะ ไวยกุล ร่วมกับคณะครู-นักเรียน รร.บ้านหางดง ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ คุณครูดาวสวรรค์ เทพาคำ ซึ่งเกษียณอายุราชการ มีการบายศรีสู่ขวัญ การแสดงบนเวทีของศิษย์เก่า (ฟ้อนสาวไหม) ศิษย์ปัจจุบันทุกระดับชั้น มีนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุ คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมงานอย่างอบอุ่น บรรยากาศชวนประทับใจ และอาลัยอย่างยิ่งค่ะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกิ่วลม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งโรงเรียนบ้านกิ่วลม

     วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557 นายธงชัย ประมวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกิ่วลม ได้นำคณะครูและนักเรียนทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เพื่อให้นักเรียนรู้จักปฏิบัติหน้าที่พุทธศาสนิกชนและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตุงลอย
หัวข้อข่าว : พิธีมอบใบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนัดเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย) โรงเรียนบ้านตุงลอย

     23 กันยายน 2557 สำนักงานตำววจแห่งชาติโดย พตอ.มานพ พิมสาร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอมก๋อย ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เดินทางมามอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักศูตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย) ณ โรงเรียนบ้านตุงลอยจำนวน 2 รุ่น โดยมีนายพิทักษ์ ชมชื่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหม้อ
หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์ งานมุทิตาจิต โรงเรียนบ้านวังหม้อ ดอยเต่า

     เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน พ่ออุ้ย แม่อุ้ย ลูกศิษย์ลูกหา พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ที่รู้จักมักคุ้นครูนวลยน้อย เข้าร่วมงานมุทิตาจิต คุณครูนวลน้อย สินชู ครู คศ 3 ในวันอังคารที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๕๗ นี้ งานเริ่ม เช้าทำบุญตักบาตร ๐๙.๐๐ น. บายศรีสู่ขวัญครู ชมนักเรียนรำอำนวยพรให้คุณครูนวลน้อย เที่ยงรับประทานอาหารร่วมกัน ณ โรงอาหารของโรงเรียน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : งานตานสลาก วัดยางเปียง

     ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียง ร่วมกันทำสลากร่วมทำบุญวัดยางเปียง ซึ่งมีการจัดขึ้นทุกปี รวมถึง มีการแข่งขันกีฬาสลากในวัด คือ ฟุตบอลและวอลเล่ย์บอล โดยมี คณะครู และนักเรียนร่วมการแข่งขันกับชุมชน สร้างความสนุกสนาน และ ได้ร่วมทำบุญโดยพร้อมเพรียงกัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียงรับทุนฮิโรชิม่า

     นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียงรับทุนฮิโรชิม่า คือ เด็กหญิงชนาพร ขันแก้ว และเด็กหญิงนริศรา หล้าหม่น ไปรับทุน ณ เชียงใหม่ เมือวันที่ 16 กันยายน 2557......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
T.0-5346-1089 Fax.0-5346-1627 ict_cma5@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพท.เชียงราย เขต 1