ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.เชียงใหม่ เขต5
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 21 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกิ่วลม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านกิ่วลมจัดนิทรรศการวิชาการ

     โรงเรียนบ้านกิ่วลม โดยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้จัดนิทรรศการวิชาการ "กาดการศึกษาสู่สายตาชุมชน" มีผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ให้ความสนใจและทอดผ้าการศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกิ่วลม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านกิ่วลมจัดกิจกรรมอำลาสถาบัน

     โรงเรียนบ้านกิ่วลม โดย ผอ.ธงชัย ประมวล ได้จัดกิจกรรมอำลาสถาบันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และมอบเกียรติบัตริแก้นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และประถมศึกษาปีที่ 6......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

     สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เข้าประเมินโรงเรียนบ้านแม่ลานหลวงและสาขาดอยซาง ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2556......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านตาลเหนือ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

     โรงเรียนบ้านตาลเหนือ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 14 มิถุนายน 2556 นำโดยฝ่ายกิจการนักเรียนและสภานักเรียน พร้อมกับน้อง ๆ ระดับอนุบาลอและ ประถม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านตาลเหนือ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครู โรงเรียนบ้านวังลุง

     โรงเรียนบ้านตาลเหนือ โดย นายพรชัย แก้วอุ่น เป็นตัวแทนผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครู โรงเรียนบ้านวังลุง ที่มีโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านตาลเหนือ ส่งครูเข้าร่วมการอบรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน

     โรงเรียนบ้านตาลเหนือ ส่งครูเข้าร่วมการอบรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ครูเกศสุดา เผือกอ่อน และครูวรรณภา โกฎคำลือ เป็นผู้รับผิดชอบงานดังกล่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4
หัวข้อข่าว : ภาพกิจกรรมวันไหว้ครูร.ร. ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4

     หลังเสร็จพิธีไหว้ครูเรียบร้อยแล้วคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 ร่วมกันต้อนรับน้องใหม่อย่างอบอุ่นเป็นกันเองเพื่อให้นักเรียนรักสามัคคีซึ่งกันและกัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 จัดพิธีไหว้ครู

     โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 จัดพิธีไหว้ครู วันที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียน นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู ได้ร่วมกันจัดงานไหว้ครูประจำปี การศึกษา 2556 เพื่อรำลึกถึงพระคุณครูผู้ให้วิชาความรู้ในการจัดงานในครั้งนี้ ดอกไม้ที่นักเรียนจะนำมากราบไหว้ครูบาอาจารย์ ก็จะมี ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม ข้าวตอก ธูป เทียน เมื่อนักเรียนนั่งเรียบร้อยร้อยแล้วผู้อำนวยการโรงเรียน นายกัลปพัฒน์ โกวรรณ์ จุดธุปเทียนบูชาพระและกล่าวให้โอวาท นักเรียนเก่าและนักเรียนที่เข้าใหม่ พร้อมท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่โถวิทยาคม
หัวข้อข่าว : .ด้วยรัก...และ..คิดถึง..

     นายสุดสาคร จันทะล่าม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้อวยพรและมอบของที่ระลึก ให้ครูนัยนา จินะป๊อก ครู คศ.1 ซึ่งได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนภูเค็งวิทยา สพป.น่าน เขต 2 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่โถวิทยาคม
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556

     พิธีไหว้ครู 2556...............วันที่ 13 มิถุนายน 2556 โดย นายสุดสาคร จันทะล่าม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานในการจัดงานวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น โดยมีคณะครูร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : รับน้อง

     โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร โดยนายบรรจง เผ่าต๊ะใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมรับน้องสานสัมพันธ์ชาวแอ่นจัดสรรขึ้น โดยกิจกรรมเป็นการรับน้องที่สร้างความสำพันธ์ที่ดีงานต่อกันรู้จักระบบอวุโส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านยางเปียง ปีการศึกษา 2556

     พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านยางเปียง ปีการศึกษา 2556 จัดขึ้นด้วยความร่วมมือจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน ผอ.สติ เลาสยาม คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านยางเปียง บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และนักเรียนได้รับฟังโอวาส จาผู้อำนวยการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านดอยคำ
หัวข้อข่าว : วันไหว้ครู

     วันที่ 13 มิถุนายน 2556 โรงเรียนบ้านดอยคำจัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 โดยนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างตั้งใจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังกอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังกองนำนักเรียนพัฒนาโรงเรียน

     ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังกองได้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนในวันไหว้ครู เพื่อการเริ่มต้นของปีการศึกษาที่สดใส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังกอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังกองจัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2556

     ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังกองจัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2556 โดย ผอ.สงกรานต์ จันทร์ต๊ะ เป็นประธานในพิธี และได้มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกการประกวดผลงานวันไหว้ครู......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 22/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
T.0-5346-1089 Fax.0-5346-1627 ict_cma5@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพท.เชียงราย เขต 1