ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.เชียงใหม่ เขต5
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 18 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : โครงการโรงเรียนสะอาดห้องเรียนน่าอยู่

     นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียง ได้รับอุปกรณ์ทำความสะอาดประจำห้องเรียน และการแบ่งเวรทำความสะอาดบริเวณต่างๆรอบโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : ลงทะเบียนหนังสือใหม่ ปีการศึกษา 2556

     นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียง ช่วยกันลงทะเบียนหนังสือใหม่ ที่ได้รับการจัดสรรจากโครงการเรียนฟรี 15 ปี ซึ่งหนังสือมีสีสัน และมีเนื้อหาที่ใช้สำหรับการเรียนรู้แต่ละวัย เป็นที่สนใจของเด็กนักเรียนที่จะได้หนังสือใหม่ ไปเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :บ้านนาเกียน
หัวข้อข่าว : งานช้างไถนา โรงเรียนบ้านนาเกียน

     วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 งานประเพณี ช้างไถนา ของบ้านนาเกียน ซึ่งปีนี้จัดพิเศษกว่าทุกปี มีชกมวยคาดเชือก ซุ้มวิถีชีวิตชนเผ่า การแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านและเยาวชนบ้านนาเกียน การแข่งขันละเล่นของชนเผ่า รวมถึงการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเกียน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :บ้านนาเกียน
หัวข้อข่าว : งานช้างไถนา โรงเรียนบ้านนาเกียน

     วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 งานประเพณี ช้างไถนา ของบ้านนาเกียน ซึ่งปีนี้จัดพิเศษกว่าทุกปี มีชกมวยคาดเชือก ซุ้มวิถีชีวิตชนเผ่า การแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านและเยาวชนบ้านนาเกียน การแข่งขันละเล่นของชนเผ่า รวมถึงการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเกียน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : ประชุมรับหมอบนโยบายโรงเรียนสีขาว

     โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร นำโดยนายบรรจง เผ่าต๊ะใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องการวางแผนจัดการศึกษา ข้อราชการต่าง ๆ และการรับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเรื่อง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดอบายมุข ที่จะต้องเฝ้าระวังไม้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยจะทำแผนป้องกันยาเสพติด และใช้หลัก 4 ต้อง 2 ไม่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : ร่วมแรงพัฒนา

     โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร นำโดย นายบรรจง เผ่าต๊ะใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมแรงร่วมในพัฒนาบริเวรโดยรอบของโรงเรียนและปรับปรุงภมิทัศน์ให้สวยงามหลังจากปิดภาคเรียน เพื่อที่โรงเรียนจะได้มีแหล่งเรียนรู้ที่สวยงาม ร่มรื่น และเป็นที่พักผ่อนของนักเรียนในเวลาว่าง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....พฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียง ไปวัดทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา

     นักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านยางเปียง ไปวัดยางเปียง ทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา และได้รับการให้ศีลและฟังธรรมจากพระอาจารย์ เดินเวียนเทียน รวมถึงได้ทำความสะอาดรอบๆบริเวณวัด และถวายเพลพระร่วมกัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....พุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : จัดเลี้ยงอาหารเด็กพักนอน โรงเรียนบ้านยางเปียง ต้อนรับปีการศึกษา 2556

     จัดเลี้ยงอาหารเด็กพักนอน โรงเรียนบ้านยางเปียง ต้อนรับปีการศึกษา 2556 และมีการจัดกิจกรรม เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ครู และนักเรียน ซึ่งนักเรียนที่มาใหม่ยังไม่คุ้นเคย จึงได้จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมให้กับนักเรียนพักนอน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและ นักเรียนได้ขอให้ดำเนินกิจกรรมนันทนาการในทุกๆเดือน และได้รับการอบรมจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูทุกท่าน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....พุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านยางเปียง เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556

     โรงเรียนบ้านยางเปียง จัดเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีนักเรียนทุกชั้นเรียนเข้ามาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งจำนวนมาก และผลการเลือกตั้ง เด็กหญิงสมพร กันทา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษานี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : ต้อนรับครูธุรการ ปีการศึกษา2556

     ผู้อำนวยการ และ คณะครูโรงเรียนบ้านยางครก ส่งครูธุรการ ให้มาปฏิบัติหน้าที่ ประจำโรงเรียนบ้านยางเปียง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....จันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556

     จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 นำโดย ผอ สติ เลาสยาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ประชุมปรึกษาหารือ และ ชี้แจงการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านยางเปียง แก่ผู้ปกครองนักเรียน และ มีการแจกวุฒิบัตร สำหรับผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือจากการเก็บวารสารโรงเรียน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปกครองสนใจ การประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน และมีการแจกน้ำเลี้ยงผู้ปกครองนักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....จันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านยางเปียง

     จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านยางเปียง นำโดย ผอ.สติ เลาสยาม คณะครู และ พ่อหลวงฤทธิ์ จุ่มทา พร้อมคณะ ได้มีการชี้แจงหัวข้อการปรึกษาหารือเกี่ยวกับโรงเรียน ให้อยู่ในทิศทางเดียวกัน และแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อให้ได้ข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหม้อ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังหม้อ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน

     โรงเรียนบ้านวังหม้อ อำเภอดอยเต่า ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ในวันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2556 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานของโรงเรียนในปีการศึกษา 2556 รวมทั้งแนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ คือ ผอ.สุพรรณ ปันทะยศ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหม้อ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร

     โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรได้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนแทนตำแหน่งที่ว่างหมดวาระไปบรรยาการกานนับคะแนนเป็นไปอย่างตื่นเต้นซึ่งผู้สมัครแต่ละคนมีคะแนนสูสีกันมากโดยผลการเลืกตั้งเป็นดังนี้ หมายเลข 1 ด.ช.จักรพันธ์ สอนตา ได้ 64 คะแนน เป็นลำดับที่ 1 หมายเลข 2 ด.ช.อานนท์ สีน้ำเงิน ได้ 50 คะแนน เป็นลำดับที่ 3 และหมายเลข 3 ด.ญ.วิลาวรรณ พมี ได้ 54 คะแนน เป็นลำดับที่ 2 ซึ่งว่าที่ประธานนักเรียนจะได้รับแต่งตั้งอีกครั้ง และจะได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานนักเรียนช่วยเหลือในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอีกครั้ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : การเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร

     โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรได้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนแทนตำแหน่งที่ว่างหมดวาระไปโดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน 3 คน คือ หมายเลข 1 ด.ช.จักรพันธ์ สอนตา หมายเลข 2 ด.ช.อานนท์ สีน้ำเงิน และหมายเลข 3 ด.ญ.วิลาวรรณ พมี เป็นผู้ชิงตำแหน่งประธานนักเรียน โดยมีคณะครูเป็นที่ปรึกษา และลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/83 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
T.0-5346-1089 Fax.0-5346-1627 ict_cma5@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพท.เชียงราย เขต 1