ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.เชียงใหม่ เขต5
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 33 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :บ้านเกาะหลวง
หัวข้อข่าว : ครูดอยเต่ารร.เกาะหลวงรับรางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติเหรียญทองระดับประเทศ จากสนง.สกสค. ปี 2557

      วันที่ 8 กันยายน 2557 อ.กาญจนา จันทรบุตร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเกาะหลวง ได้รับรางวัลครูเกียรติยศเชิดชูเกียรติเหรียญทองระดับประเทศ จากโครงการการดำเนินกิจกรรมตามหลักปรั๙ญาเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.กระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา โดยเข้ารับโล่และเกียรติบัตรจากท่านสมศักดิ์ ตาไชย เลขาธิการ สกสค.เป็นผู้มอบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง

     โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านยางเปียงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียง ได้รับความรู้เกี่ยวกับการประพฤติตนให้เป็นคนดี การอบรมจิตใจ การดำรงตนให้อยู่ในทางที่ดี โดยมีคณะครูหมุนเวียนแลกเปลียนกันให้ความรู้คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : YangPieang English Camp 2014

     โรงเรียนบ้านยางเปียง จัดกิจกรรม YangPieang English Camp 2014 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีครูภาคภาษาอังกฤษเป็นผู้ดูแล ร่วมกับครูฝ่ายมัธยมทุกท่าน ร่วมกันจัดทำกิจกรรมได้สำเร็จลุ่ล่วงไปด้วยดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังกอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังกองจัดอบรมโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

      โรงเรียนบ้านวังกอง โดย นายสงกรานต์ จันทร์ต๊ะ เป็นประธานในพิธี จัดอบรมโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ การรณรงค์ป้องกันและควบคุม “ โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 และ โรค มือ เท้า ปาก ในเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านวังกอง ปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแควมะกอก
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านแควมะกอก

     วันที่ 29 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านแควมะกอก นำโดยท่าน ผอ.โสภณ มาลารัตน์ คณะครู นักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ พัฒนาเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโยโลยี พร้อมกับความรู้เรื่องอาเซียน ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมในฐานการเรียนรู้ ในภาคเช้า และกิจกรรมอาเซียนในภาคบ่าย อาทิ ประกวดวาดภาพระบายสี ตอบคำถาม เป็นต้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังกอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังกองทัศนศึกษางานวิทยาศาสตร์ จ.เชียงใหม่

     โดย นายสงกรานต์ จันทร์ต๊ะ คณะครู นำนักเรียนทัศนศึกษา งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแควมะกอก
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านแควมะกอก

     วันที่ 25 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านแควมะกอก ได้นำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมงานมหกรรมงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งปีระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ ”พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และเพื่อร่วมฉลองวาระ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังกอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังกอง จัดกิจกรรมวันอาเซียน

     นำโดย นายสงกรานต์ จันทร์ต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ร่วมกันจัดงานส่งเสริมวันอาเซียนให้กับนักเรียน โดยมีกิจกรรมตอบคำถาม เล่นเกม เป็นต้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังกอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังกองได้รับความอนุเคราะห์อุปกรณ์การเกษตร ฯลฯ จากเทศบาลตำบลบ่อหลวง

     นำโดยผู้อำนวยการ นายสงกรานต์ จันทร์ต๊ะ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านวังกองได้รับความอนุเคราะห์อุปกรณ์การเกษตร เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย จากเทศบาลตำบลบ่อหลวง ตามครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังกอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังกองได้รับบริจาคของจากชมรมรถเก่าเชียงใหม่

     นำโดยผู้อำนวยการ นายสงกรานต์ จันทร์ต๊ะ คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับคณะชมรมรถเก่า จ.เชียงใหม่ ที่มอบของ อุปกรณ์การเรียน ขนม แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านวังกอง ซึ่งได้มอบความสุข ความสนุกสนานแก่นักเรียนเป็นอย่างมาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเตียนอาง (น.ส.กณิษฐา สุภาศรี)
หัวข้อข่าว : สร้างโลกสีเขียว

     โรงเรียนบ้านเตียนอางได้นำนักเรียนชั้น ม.1และม.2 ปลูกต้นไม้ ที่ป่าไม้ชุมชน บ้านแม่ลาย..ในวันที่ 20 ส.ค งานนี้โลกเรามีต้นไม้เพิ่มขึ้นอีกหลายต้นเชียว........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเตียนอาง (น.ส.กณิษฐา สุภาศรี)
หัวข้อข่าว : วันวิทยาศาสตร์

     แนะให้ทำ นำให้คิด ลิขิตด้วยตนเอง วันวิทยาศาสตร์ 18 ส.ค 57 โรงเรียนบ้านเตียนอางได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกการบริหารสมอง การทำงานกลุ่ม การวางแผนการทำงานและสร้างความสามัคคี งานนี้สนุกทั้งครูและนักเรียน........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเตียนอาง (น.ส.กณิษฐา สุภาศรี)
หัวข้อข่าว : สัปดาห์อาเซียน AEC "ซาลามัต ดาตัง"

     โรงเรียนบ้านเตียนอางจัดกิจกรรม สัปดาห์อาเซียน ระหว่างวันที่ 13-15 ส.ค งานนี้ผู้นำแต่ละประเทศต้องนำเสนอข้อมูลที่สำคัญของประเทศตนเอง........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านผาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านผาปูน จัดกิจกรรมบวชป่าเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา มหาราชินี

     เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านผาปูน และโรงเรียนบ้านยางเปา ร่วมกับชาวบ้านผาปูน บ้านยางเปา บ้านมังปอย และหน่วยงานอื่นๆ ในอำเภออมก๋อย ได้จัดกิจกรรบวชป่าเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา มหาราชินี ขึ้น ภายใต้ชื่อโครงการ "รักแม่ รักษ์ป่า 82 พรรษา มหาราชินี" โดยมีนายวัลลภ ปุกยุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี โดยในงานดังกล่าวได้รับความสนใจและความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ชาวบ้าน และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในอำเภออมก๋อย เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเตียนอาง (น.ส.กณิษฐา สุภาศรี)
หัวข้อข่าว : สอบกลางภาค

     โรงเรียนบ้านเตียนอาง ได้จัดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่1/2557 ระหว่างวันที่ 13-15 ส.ค 57 นักเรียนมุ่งมั่นทำข้อสอบอย่างเต็มที่........
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
T.0-5346-1089 Fax.0-5346-1627 ict_cma5@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพท.เชียงราย เขต 1