->  เข้าใช้งานขณะนี้  คน     -> เข้าใช้งานทั้งสิ้น  ครั้ง

: เวลา

อีก 39 วัน  ->-> สิ้นปี 2560
>> มีปัญหาด้านการใช้งานสามารถติดต่อผู้ดูแลระบบ ได้ที่ 053-461089 ต่อ 124 หรือ 086-1889688
สมาชิกเข้าระบบที่นี่

ชื่อผู้ใช้ -> 
รหัสผ่าน -> 
 
 • หน้าแรกเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  
 • ระบบประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  •   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
  ถนนฮอด-วังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
  โทร.0-5346-1089 โทรสาร.0-5346-1627
  E-mail Address :      ict_cma5@hotmail.com

    การสร้างหน้าเอกสาร : 1511 วินาที
    ข่าวจากผู้ดูแลระบบ  
  No.1
  2559-01-13
  ค้นหาหนังสือราชการย้อนหลัง ปี 2558
  !! คลิกที่นี่ !!
  No.2
  2558-05-29
  อ่านทางนี้ก่อน !!!! ด่วน...!!!!!! แจ้งสถานศึกษา เรื่องการใช้งานระบบฯ
  แจ้ง จนท.ธุรการทุกโรงเรียน ให้ทราบ...
  ขอความร่วมมือให้ทุกโรงเรียนลงทะเบียนรับ เอกสารหนังสือทุกๆวัน หรือ วันเว้นวัน เนื่องจากระบบมีการจำกัดการแสดงหนังสือเข้าใหม่ หากละทิ้งให้หนังสือค้างในหน้าหนังสือเข้าใหม่ หลายฉบับ หรือ เกินประมาณ 10 ฉบับ ระบบจะไม่สามารถแสดงหนังสือได้
  อ่านก่อน !!!!
  ขอให้ดำเนินการ ดังนี้
  1. การ รับ – ส่งเอกสาร ให้ส่งถึง สารบรรณกลาง เท่านั้น
  2. ให้ทุกโรงเรียนลงทะเบียนรับ เอกสารทุกครั้ง เนื่องจากระบบมีการเก็บเอกสารให้อัตโนมัติ แยกเป็นรายโรง ในเมนู ทะเบียนหนังสือรับ สามารถค้นหาเอกสารฉบับที่เคยรับไว้ได้
  3. ข้อห้าม/ข้อปฏิบัติและแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายึดถือปฏิบัติ
  4. เอกสารทางการเงิน อาทิเช่น การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล การตั้งเบิกเงินเดือนอัตรา จ้าง พนักงานราชการ ห้ามนำส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ โดยเด็ดขาด เนื่องจาก เอกสารฉบับจริงต้องมีใบเสร็จรับเงิน / การลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเอกสารประกอบ ให้ นำส่งตามระบบปกติ คือ นำเอกสารฉบับจริงส่งที่กลุ่มอำนวยการเท่านั้น
  5. เอกสารสำหรับแนบไฟล์นำส่งในระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ควรบันทึกชื่อเอกสารเป็น ภาษาอังกฤษ หรือ ตัวเลข เช่น ICT.pdf หรือ 04051-999.doc เท่านั้น ห้ามบันทึกชื่อไฟล์เป็นภาษาไทย เนื่องจากผู้รับไฟล์จะไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารนั้นได้
  6. ให้ศึกษารายละเอียดก่อนการใช้งาน และให้แจ้งครู/บุคลากรทางการศึกษาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
  7. การพิมพ์เอกสารส่งให้หน่วยงานต่างๆ ให้ใช้ฟอนต์มาตรฐานตามมติ ครม. ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓